Ana səhifə Gəmiqayanın tarixi
Nuh əfsanəsi
Astral rəsimlər
Heyvan rəsmləri
İnsan rəsmləri
Gəmiqaya rəsmləri
Gəmiqaya haqqında mənbələr.
Məlumat və nəticə.
English

 

    Sizə təqdim etdiyimiz bu sayt Azərbaycan arxeologiyasının ən aktual problemlərindən birinə - qayaüstü təsvirlərin öyrənilməsinə həsr edilmişdir. Saytda Gəmiqaya təsvirlərinin dini-mifoloji məzmunu haqqında məlumat verilir. Min illər boyu formalaşan dini mifoloji görüşlər qədim cəmiyyətlərin idarə edilməsinin əsası təşkil etmişdir. İctimai bərabərsizliyin meydana çıxması və dövlətin yaranmasından sonra bu görüşlər başlıca olaraq hakim siniflərin hökmranlığına, sosial-siyasi sabitliyin qorunmasına xidmət etmişdir. Mifoloji dünya modeli bütün xalqlarda eyni olduğu üçün, dünya alimlərinin təcrübəsindən bəhrələnməklə bərabər Gəmiqaya təsvirlərinin Azərbaycan türklərinin mifoloji dünya görüşü mövqeyindən araşdırılması məqsədəuyğun hesab edilmişdir. Çünki şərq mədəniyyətinin təsiri min illər boyu bu regionla təmasda olan Azərbaycan türklərinin folklorunda və etnoqrafiyasında silinməz izlər buraxmışdır. Bu arxeoloji abidələrin tədqiqi zamanı özünü qabarıq şəkildə göstərir.

     Son zamanlar Gəmiqaya abidələrinin öyrənilməsi ilə bağlı həyata   keçirilən tədbirlər təqdirə layiq sayılmalıdır. 2001-ci ilin avqust ayında mərhum prezidentimiz möhtərəm Heydər Əliyevin xüsusi qayğısı və tapşırığı ilə Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi Naxçıvan Dövlət Univerisiteti əməkdaşlarının iştirakı ilə təşkil edilən ekspedisiya Gəmiqayada yenidən araşdırma aparmışdır. Buna baxmayaraq abidənin tədqiqini bitmiş hesab etmək olmaz. Ümid edirik ki, Gəmiqaya haqqında hazırlanan bu sayt tarixi əhəmiyyəti baxımından Azərbaycan elektron məkanında mövcud olan boşluğun doldurulması üçün səmərəli olacaqdır.

 

Naxçıvan - 2004

Müəllif hüquqları Azərbaycan Respublikası qanunları əsasında qorunur!